iconfinder facebook circle color 107175
Adres: ul. Nałkowskich 108/34,
20-470 Lublin, woj. lubelskie
Telefon: +48 509 394 264
inner banner

Zaburzenia Sensorycznej Integracji u dziecka z Zespołem Aspergera – praca do pobrania

Książka Grzegorza Borkowskiego Zaburzenia Sensorycznej Integracji u dziecka z Zespołem Aspergera jest skierowana głównie do rodziców, pedagogów, nauczycieli szkół z oddziałami integracyjnymi. Celem publikacji jest propagowanie metody integracji sensorycznej w pracy z dziećmi, u których zauważa się z dysfunkcje rozwojowe. Przedstawiony program terapeutyczny jest propozycją pracy i właściwego oddziaływania podczas zajęć szkolnych z dzieckiem o całościowym zaburzeniu rozwojowym. Metoda…

Read More

Trudności w uczeniu się wynikające z niezintegrowanych odruchów pierwotnych

W nowoczesnym podejściu neurorozwojowym uważa się, że mózg pracuje jako całość, a w trakcie dojrzewania wyższe partie mózgu stopniowo przejmują kontrolę nad niższymi ośrodkami podkorowymi. Jednakże przedłużająca się dominacja ośrodków podkorowych nad niektórymi czynnościami mózgu będzie negatywnie wpływać na funkcjonowanie, zachowanie i umiejętność uczenia się. Rodzące się dziecko w pełni wyposażone jest wszystkimi rozwiniętymi odruchami pierwotnymi, które bezpośrednio wpływają…

Read More

Facebook
Facebook
Facebook