iconfinder facebook circle color 107175
Adres: ul. Nałkowskich 108/34,
20-470 Lublin, woj. lubelskie
Telefon: +48 509 394 264
portret caly 1

O nas

Pedagog dziecięcyLublin

Prowadzona przez nas w Lublinie Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka to miejsce wspólnych relacji między Dzieckiem, Rodzicem a Terapeutą. Celem naszej działalności jest zminimalizowanie dysfunkcji ruchowych oraz rozwojowych u najmłodszych. Zależy nam na tym, aby pomimo kłopotów emocjonalnych, problemów w nauce czy agresywnych zachowań uwierzyli oni w swoje siły i stawali się pełnowartościowymi członkami społeczeństwa.

Terapeuci neurorozwoju z Lublina wsparciem dla Twojego dziecka

Naszym podstawowym zadaniem jest postawienie diagnozy oraz rozpoczęcie leczenia niedojrzałości neuromotorycznej. Oferujemy różnego rodzaju zajęcia, których celem jest rozwijanie koordynacji ruchowej i zdolności emocjonalnych u dzieci. Specjalizujemy się m.in. w aktywnym treningu słuchowym Neuroflow, terapii ręki, integracji sensorycznej, Integracji Odruchów Pierwotnych INPP, Bilateralnej Integracji. Zapraszamy do naszej dziecięcej poradni pedagogicznej w Lublinie!

 

Grzegorz Borkowski – pedagog specjalny z zakresu tyflopedagogiki i oligofrenopedagogiki, diagnosta i terapeuta neurorozwoju: Integracji Sensorycznej (SI), Bilateralnej Integracji (BI), terapii INPP, Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow®, terapii ręki. Odbyłem również liczne szkolenia dotyczące pracy z dziećmi posiadającymi dysfunkcje rozwojowe a najważniejsze z nich to: Neurosensoryczna Terapia Taktylna, Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP.

Doskonalenie zawodowe 

Renata Spodarek- Borkowska – pedagog specjalny; oligofrenopedagog i tyflopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista z zakresu wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych, nauczyciel dyplomowany w jednej z lubelskich szkół. Od 2003 r. pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Ukończyła filologię polską i szereg szkoleń związanych z warsztatem pracy pedagoga specjalnego m.in III stopniowy kurs z terapii behawioralnej (Stosowana Analiza Zachowania), Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji (AAC), Trening Umiejętności Społecznych.

Doskonalenie zawodowe 

Iwona Sidor – pedagog specjalny (oligofrenopedagog, tyflopedagog) i logopeda. Nauczyciel dyplomowany, wychowawca mający 18-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi rodzajami niepełnosprawności w szkole podstawowej i przychodni. Autorka kilku artykułów dotyczących postaw młodzieży wobec osób z niepełnosprawnością. Ukończyła wiele kursów i szkoleń w zakresie pedagogiki specjalnej i logopedii; m.in. Integracja Sensoryczna w logopedii, Ortodoncja dla logopedów.
Jako logopeda zajmuje się nie tylko korekcją wad wymowy, ale pracuje także z dziećmi z dysleksją (bądź zagrożeniem dysleksji), opóźnionym lub niedokończonym rozwojem mowy, różnymi problemami neurologicznymi. Pomaga też dzieciom dwujęzycznym.

 

Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka współpracuje z:

 

 

Facebook
Facebook
Facebook