iconfinder facebook circle color 107175
Adres: ul. Nałkowskich 108/34,
20-470 Lublin, woj. lubelskie
Telefon: +48 509 394 264
0002 1

Neuroflow ® AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY  

To pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń.

Neuroflow jest terapią usprawniającą procesy komunikowania i uczenia się dziecka. Jest jedną z nielicznych terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego, opartą na najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny.

Terapia dostosowana jest do wymagań i wieku dziecka (od wieku przedszkolnego do młodzieży). Sesje odbywają się online w domu dziecka pod nadzorem rodziców albo w poradni z terapeutą.

Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne.

Dla kogo jest przeznaczony?

Rodzice i nauczyciele obserwują dzieci, które w ich ocenie zachowują się tak, jakby miały problemy ze słyszeniem. Podstawowe badania często nie wykrywają żadnych zaburzeń, a mimo to dzieci mają trudności z koncentracją uwagi słuchowej i rozumieniem tego co się do nich mówi, szczególnie w hałasie.

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

 • w skupieniu uwagi
 • w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych
 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi
 • często sprawia wrażenie nieobecnego
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy

Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI, ADHD, autyzmem to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.

Diagnoza:

             Po przeprowadzeniu diagnozy, zespół APD Medical na podstawie danych z ankiety i wyników badań słuchu zaproponuje indywidualnie dopasowany dla Państwa dziecka zestaw ćwiczeń. Ćwiczenia oparte są na konkretnym materiale językowym.

Terapia podzielona jest na trzy etapy, każdy trwający około 8 tygodni.

Drugi i trzeci etap treningu słuchowego poprzedzony jest wizytą kontrolną,
na podstawie, której przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny.

Jeśli w trakcie badania diagnosta stwierdzi u dziecka zaburzenia świadomości fonologicznej, włączony zostanie moduł fonologiczny w Aktywnym Treningu Słuchowym Neuroflow.

Łącznie w każdym etapie terapii zaplanowanych jest 24 sesji, każda z nich trwa
ok. 20-25 min.  Sesje terapeutyczne odbywają się 3 razy w tygodniu (jedna z sesji powinna przypaść na weekend), w domu, pod nadzorem jednego z rodziców lub opiekunów. Wybór dnia i godziny jest dowolny.

Terapia prowadzona jest online.  Do rozpoczęcia terapii słuchowej Neuroflow
w domu potrzebny jest podstawowy sprzęt komputerowy: komputer stacjonarny
lub laptop, słuchawki stereofoniczne i dostęp do internetu.
Szczegółowe wymagania techniczne dostępne są na stronie http://www.neuroflow.pl

 

Korzyści terapii Neuroflow

Dobry słuch jest podstawą efektywnego komunikowania się i uczenia.

Nawet przy prawidłowej czułości słuchu zaburzenia uwagi słuchowej, problemy ze słyszeniem w hałasie, problemy z różnicowaniem dźwięków mowy oraz słaba pamięć słuchowa mogą powodować trudności w uczeniu się i wpływać negatywnie na rozwój dziecka.

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow® usprawnia:

 • różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych
 • utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela szczególnie w szumie i hałasie
 • podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób lub gdy należy słuchać nauczyciela
  i jednocześnie robić notatki
 • wydłuża pamięci słuchową
 • rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka (prozodię)

W efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

Bardzo często po zakończeniu terapii Neuroflow obserwowane są u dziecka inne korzystne zmiany takie jak:

 • poprawa pewności siebie
 • wzrost samooceny
 • obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań
 • poprawa komunikacji z rówieśnikami, polepszenie relacji społecznych
Facebook
Facebook
Facebook