iconfinder facebook circle color 107175
Adres: ul. Nałkowskich 108/34,
20-470 Lublin, woj. lubelskie
Telefon: +48 509 394 264
0002 1

Na czym polega Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow®

Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny. Sesje treningowe oparte są na aktywnej stymulacji zmysłowej, angażującej uwagę dziecka. Program terapeutyczny zawiera bogaty, dostosowany dla różnych grup wiekowych materiał słowny. Po wysłuchaniu opowiadania, baśni czy wiersza – dzieci odpowiadają na pytania związane z wysłuchanym tekstem. Pytania te mobilizują je do uważnego słuchania, zapamiętania treści. Sprawdzają rozumienie słuchanego tekstu, uważność i pamięć krótkotrwałą. Praca dziecka, powoduje powstanie zmian w drogach nerwowych i jest to tzw. zjawisko neuroplastyczności mózgu.

Należy pamiętać, że skuteczny trening słuchowy – to taki trening, który mobilizuje dziecko do pracy oraz bierze w nim czynny, a nie bierny udział.

            Na podstawie prowadzonych badań nawet krótkotrwały trening słuchowy w istotny sposób poprawia zdolności rozumienia mowy w szumie i ogólny rozwój dzieci. Dowodem tego są przeprowadzone w naszym kraju badania w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach w ramach projektu “Akademia Kariery” (2014-2015). Badaniem zostały objęte dzieci od 4 r.ż., u których zaobserwowano deficyty rozwojowe oraz trudności adaptacyjne w ich środowisku wychowawczym. U części dzieci zdiagnozowano trudności rozumienia mowy w szumie, a następnie poddano je treningowi słuchowemu, który trwał od 7 do 22 tygodni. Podczas treningu wykonywano ćwiczenia rozumienia mowy w szumie z użyciem różnego rodzaju bodźców werbalnych, takich jak słowa, zdania, zagadki, bajki czy wiersze. Dzieci przechodziły trening bardzo aktywnie. Ćwiczenia mobilizowały do uważnego słuchania, zapamiętywania treści i udzielania odpowiedzi na pytania.

Wyniki testu badającego postępy dzieci po zastosowaniu treningu słuchowego, były statystycznie istotne, czyli pozytywne, jeżeli chodzi o zdobyte umiejętności. Dzieci – nawet po krótkim treningu – lepiej radziły sobie z rozumieniem mowy, słów i zdań, zakłócanych szumem czy hałasem. Wyniki testu uległy znacznej poprawie w całej grupie badawczej.

 

Facebook
Facebook
Facebook