iconfinder facebook circle color 107175
Adres: ul. Nałkowskich 108/34,
20-470 Lublin, woj. lubelskie
Telefon: +48 509 394 264
0002

Integracja sensoryczna dla dzieci

W trakcie tych zajęć wspomagany jest rozwój malucha przez wspólną „naukową zabawę”. Dzieje się to za przyczyną różnorodnych aktywności, zaplanowanych w taki sposób, aby dostarczały kontrolowanej ilości odpowiednich bodźców i prowadziły do poprawy przetwarzania informacji. Maluch te informacje odbiera poprzez swoje zmysły z ciała i otoczenia. Efektem działań, jakie podejmuje integracja sensoryczna dla dzieci jest poprawienie procesów przetwarzania bodźców, które docierają do nich z otoczenia.

Terapia integracji sensorycznej dla dziecka prowadzona jest w Lublinie przed kadrę pedagogów, których misją jest wspieranie rodziców, jak i opiekunów w prawidłowym rozwoju i uczenia się maluchów na każdym etapie życia. Procesy te zachodzą dzięki bodźcom, która docierają do mózgu poprzez układy zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, czucia głębokiego – priopriocepcji, zmysłu równowagi – przedsionkowego oraz smaku i węchu. W procesach integracji sensorycznej konieczne jest, aby wszystkie zmysły ze sobą współgrały, a tym samym maluch prawidłowo się rozwijał. W tym celu powstał między innymi nasz ośrodek terapii dla najmniejszych.

Objawy

Szczególnie często występującymi objawami, które potencjalnie mogą wskazywać na zaburzenia przetwarzania bodźców zmysłowych są:

  • nadwrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe,
  • zbyt mała wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe,
  • zbyt wysoki lub zbyty niski poziom aktywności,
  • opóźnienie w rozwoju zdolności ruchowych w dużej i małej motoryki oraz problemy z koordynacją,
  • opóźnienie w rozwoju mowy lub zdolności komunikacyjnych,
  • problemy z nauką szkolną,
  • niska samoocena,
  • kłopoty z organizacją,
  • kłopoty z zachowaniem.

 

Diagnoza i terapia integracji sensorycznej dla dzieci

Diagnoza opiera się na wywiadzie dotyczącym rozwoju oraz funkcjonowania dziecka, klinicznej obserwacji funkcji neurofizjologicznych i standaryzowanych testach SI. Czas badania zależy od współpracy pociechy a także jej wieku. W przypadku małych dzieci (między 3 a 5 r. ż.) i złożonych problemów rozwojowych (autyzm), konieczna jest obserwacja spontanicznej aktywności.

Analiza wyników i wnioski po omówieniu ich z rodzicami, stanowią podstawę do dalszej pracy i wdrożenia terapii integracji sensorycznej dla dziecka. Zarówno drobne, jak i poważne deficyty w jednym lub więcej z percepcyjnych układów zmysłowych mogą wpływać dezorganizująco na zabawę, naukę szkolną, zdolności ruchowe, samoobsługę i zachowanie malucha.

 

Facebook
Facebook
Facebook