iconfinder facebook circle color 107175
Adres: ul. Nałkowskich 108/34,
20-470 Lublin, woj. lubelskie
Telefon: +48 509 394 264
5 male 0001

INPP

Metoda INPP przeznaczona jest dla osób, u których stwierdza się Niedojrzałość Neuromotoryczną (NMI), czyli nagromadzenie przetrwałych odruchów pierwotnych powyżej 6.-12. miesiąca życia, bądź występowanie niedojrzałych odruchów posturalnych powyżej 3, 5 lat.

Niezintegrowane odruchy wpływają na motorykę małą i dużą, koordynację, postawę, równowagę, świadomość ciała, wrażliwość na dotyk, ruchy gałek ocznych, świadomość przestrzenną.

Badania pokazują, że Niedojrzałość Neuromotoryczna jest jedną z przyczyn specyficznych trudności w uczeniu się i niedojrzałego zachowania (Fiorentino 1970, Bobath & Bobath 1975, Ayres 1972/3, Bender 1976, Blythe, McGlown 1979, Goddard 1994/96, Wilkinson 1994,Goddard Blythe 1998).

Program Integracji Odruchów został opracowany w Instytucie Psychologii Neurofizjologicznej INPP, w Wielkiej Brytanii, pod kierownictwem dr Peter Blythe i Sally Goddard – Blythe. Jest to metoda terapeutyczna, opierająca się na naturalnych wzorcach ruchowych, które wykonuje prawidłowo rozwijające się dziecko podczas 1 roku życia.

Ćwiczenia są celową i ukierunkowaną aktywnością ruchową, która ma doprowadzić do integracji odruchów, a tym samym normalizacji w obrębie motoryki małej i dużej, koordynacji, postawy, równowagi, świadomości ciała, wrażliwości na dotyk, ruchów gałek ocznych, świadomości przestrzennej i napięcia mięśniowego.

Usprawnienie w tych obszarach poprawia funkcjonowanie poznawcze, a tym samym tworzy fundament dla naturalnego rozwoju. Terapia skierowana jest głównie do dzieci z dysleksją, autyzmem, zaburzeniami sfery emocjonalnej i społecznej, ADHD, ADD, z zaburzoną odruchowością. Połączenie metody INPP z pracą nad percepcją i procesami poznawczymi, znacząco przyspiesza efekty oddziaływań psycho-pedagogicznych.

 

Wskazania do podjęcia diagnostyki i terapii INPP

Metoda INPP kierowana jest do dzieci z:

 • Dysleksją – dysgrafią – dysortografią – dyspraksją
 • Zaburzeniami koncentracji uwagi – nadpobudliwością w tym z ADHD
 • Zespołem Aspergera
 • Zaburzeniami koordynacji
 • Dysfunkcjami ruchowymi i percepcyjnymi
 • Opóźnionym rozwojem mowy
 • Nadwrażliwością emocjonalną
 • Podwyższonym działaniem stresu (przetrwały odruch Moro)
 • Z trudnościami z trzymaniem moczu (odruch Galant)

 

Symptomy występowania Niedojrzałości Neuromotorycznej (NMI)

 • W czasie pisania przybiera dziwne pozycje
 • Dziwacznie trzyma długopis
 • Stale gubi się w przepisywaniu z tablicy
 • Ma dysgraficzne pismo
 • Ma trudności w prawidłowym rysowaniu podstawowych figur geometrycznych
 • Łatwo się dekoncentruje
 • Nie potrafi powstrzymać się od mówienia
 • Zagryza ołówki, sznureczki, paznokcie
 • Ma trudności z czytaniem i pisaniem
 • Odwraca i przestawia litery, cyfry i słowa (powyżej 8 roku życia)
 • Nie rozróżnia lewej i prawej strony – strzałka w lewo w prawo
 • Ma trudności z odczytem godzin na zegarze
 • Ma chorobę lokomocyjną
 • Ma lęk przestrzeni
 • Ma trudności z utrzymaniem równowagi deska do balansowania
 • Ma problem z nauką pływania, łapaniem piłki
 • „Pisze ustami, mówi rękoma” – głoskuje i literuje
 • Nie potrafił nauczyć się nazw miesięcy
 • Ma trudności w nauce gramatyki i ortografii
 • Ma trudności w czynnościach manualnych
 • Ma problemy z przetwarzaniem słuchowym
 • Ma problem z prawidłową pracą oczu, przysłania jedno oko włosami lub ręką
 • Je niechlujnie

Dodatkowymi wskazaniami do diagnozy i terapii INPP są trudności okołoporodowe, problemy z karmieniem, opóźnienia rozwoju mowy, brak raczkowania, turlania, pełzania, przyspieszone chodzenie lub znaczne jego opóźnienie, alergie, długotrwałe moczenie nocne, nadwrażliwości w obrębie różnych zmysłów, niewłaściwe napięcie mięśniowe.

 

Cele i efekty integracji odruchów metodą INPP

Program terapii INPP poprzez zintegrowanie prymitywnych odruchów i wywołanie pojawienia się odruchów posturalnych wpływa na wiele sfer rozwoju pacjenta.

Do pozytywnych skutków terapii należy normalizacja w obrębie motoryki małej i dużej, koordynacji, postawy, równowagi, świadomości ciała, wrażliwości na dotyk, ruchów gałek ocznych, świadomości przestrzennej, koncentracji i napięcia mięśniowego. Usprawnienie w tych obszarach poprawia funkcjonowanie poznawcze, a tym samym tworzy fundament dla naturalnego rozwoju.

 

Facebook
Facebook
Facebook