iconfinder facebook circle color 107175
Adres: ul. Nałkowskich 108/34,
20-470 Lublin, woj. lubelskie
Telefon: +48 509 394 264
0002

NA CZYM POLEGA TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ?

Terapia ta polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch)
oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy (co wiemy z diagnozy). Terapia ta zwana “naukową zabawą” odbywa się w przyjemnej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. Terapeuta przygotowuje dla każdego dziecka indywidualny program dostosowany do jego potrzeb z zachowaniem zasady stopniowania trudności. Sprzyja to utrzymaniu stałego zainteresowania dziecka i ciągłemu poprawianiu jego samooceny dzięki osiąganym sukcesom. To zaś motywuje dziecko do dalszego wysiłku.

W JAKIM WIEKU TERAPIA JEST SKUTECZNA?

Terapię integracji sensorycznmej prowadzi się dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat a w szczególnych przypadkach do 12 lat.

JAK CZĘSTO ODBYWAJĄ SIĘ SESJE TERAPEUTYCZNE?

Sesje odbywają się 1 x w tygodniu (przy głębszych zaburzeniach 2 x w tygodniu) przez 6 do 12 miesięcy (w głębszych zaburzeniach do 24 miesięcy).

DIAGNOZA

Zajmuje zwykle od trzech do czterech spotkań (w zależności od aktywności i nastroju dziecka). Na diagnozę składają się:

  • wywiad z rodzicami,
  • kwestionariusze wypełniane przez rodziców/opiekunów dotyczące funkcjonowania dziecka w życiu codziennym,
  • próby kliniczne (obserwacja dziecka w trakcie spontanicznej aktywności oraz w sytuacjach zadaniowych),
  • testy południowo – kalifornijskie mające na celu określenie profilu dojrzałości zmysłów i ich integracji,
  • podsumowanie diagnozy tj. omówienie wyników poszczególnych testów i badań oraz zaleceń; rodzice otrzymują wyniki diagnozy oraz program terapii w formie pisemnej.

 

Facebook
Facebook
Facebook