Zostaliśmy wyróżnieni Certyfikatem “Zadowolony pacjent”

Z radością i dumą przyjęliśmy
informację, że zostaliśmy laureatami projektu organizowanego przez
Instytut Badań Marki pt. „Zadowolony pacjent”. Założeniem projektu jest
nagradzanie tych placówek, które dzięki wysokiemu poziomowi świadczonych
usług mają duży wkład w poprawę zdrowia pacjentów.

To wyróżnienie jest dla nas tym
cenniejsze, że jest owocem badań przeprowadzanych wśród osób, które
korzystały już z naszych usług. Instytut wyróżnia jedynie placówki,
które wykazują wyjątkową dbałość o dobro i zdrowie swoich pacjentów oraz
mogą się pochwalić wieloletnim doświadczeniem na rynku medycznym.

Wyróżnienie zostało przyznane m.in. na
podstawie badań metodą „tajemniczy klient”, ankiet internetowych oraz
badania poziomu zadowolenia pacjentów z usług świadczonych w
naszej placówce. Cieszy nas informacja, że pacjenci odwiedzający pracownię
tak dobrze oceniają swój pobyt u nas i że obdarzają nas
zaufaniem

Certyfikat-zadowolony pacjent