Adres:20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 108/34
Telefon: +48 509 394 264

Skuteczna terapia dysfunkcji rozwojowych – pracownia w Lublinie zaprasza!

Opóźniony rozwój mowy, problemy z koordynacją ruchową, zachowania agresywne czy trudności w nauce, to tylko przykłady przypadłości, które coraz częściej obserwowane są u najmłodszych. Dla wielu z nich stanowią one barierę nie do przejścia w kontaktach z rówieśnikami bądź normalnym funkcjonowaniu w szkolnej codzienności. Dysfunkcje te to także powód do trosk sporej części rodziców, którzy nie mają pojęcia jak pomóc swoim dzieciom. To właśnie dla takich osób jak oni stworzyliśmy naszą pracownię diagnozy i terapii dziecka w Lublinie.

Profesjonalne leczenie niedojrzałości neuromotorycznej – zaufaj poradni z Lublina!

W naszej pracowni zapewniamy fachową pomoc terapeuty neurorozwoju oraz pedagoga dziecięcego. Dzięki temu możemy zaoferować kompleksowe wsparcie w leczeniu m.in. nadpobudliwości psychoruchowej czy zaburzeń mowy u dzieci. Specjalizujemy się m.in. w przeprowadzaniu aktywnych treningów słuchowych (Neuroflow), integracji sensorycznej, bilateralnej integracji a także terapii ręki, terapii taktylnej, treningów umiejętności społecznych. Umożliwiamy również zajęcia z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym i autyzmem. Serdecznie zapraszamy do naszej pracowni mieszkańców Lublina oraz okolicznych miejscowości.

O nas

Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka – Grzegorz Borkowski – to miejsce wspólnych relacji między Dzieckiem, Rodzicem a Terapeutą. Naszym zadaniem jest prowadzenie diagnozy i terapii niedojrzałości neuromotorycznej. Prowadzone zajęcia mają przyczynić się do zmniejszenia liczby dzieci z trudnościami szkolnymi i kłopotami emocjonalnymi by mimo deficytów uwierzyły w swoje mocne strony i stawały się pełnowartościowymi członkami naszego społeczeństwa.

 

Grzegorz Borkowski – pedagog specjalny z zakresu tyflopedagogiki i oligofrenopedagogiki, diagnosta i terapeuta neurorozwoju: Integracji Sensorycznej (SI), Bilateralnej Integracji (BI), terapii INPP, Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow®, terapii ręki. Odbyłem również liczne szkolenia dotyczące pracy z dziećmi posiadającymi dysfunkcje rozwojowe a najważniejsze z nich to: Neurosensoryczna Terapia Taktylna, Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP.

Renata Spodarek- Borkowska – pedagog specjalny; oligofrenopedagog i tyflopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista z zakresu wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych, nauczyciel dyplomowany w jednej z lubelskich szkół. Od 2003 r. pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Ukończyła filologię polską i szereg szkoleń związanych z warsztatem pracy pedagoga specjalnego m.in III stopniowy kurs z terapii behawioralnej (Stosowana Analiza Zachowania), Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji (AAC), Trening Umiejętności Społecznych.

 

Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka współpracuje z:

 

 

Facebook
Facebook
Facebook