Adres:20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 108/34
Telefon: +48 509 394 264

Skuteczna terapia dysfunkcji rozwojowych – pracownia w Lublinie zaprasza!

Opóźniony rozwój mowy, problemy z koordynacją ruchową, zachowania agresywne czy trudności w nauce, to tylko przykłady przypadłości, które coraz częściej obserwowane są u najmłodszych. Dla wielu z nich stanowią one barierę nie do przejścia w kontaktach z rówieśnikami bądź normalnym funkcjonowaniu w szkolnej codzienności. Dysfunkcje te to także powód do trosk sporej części rodziców, którzy nie mają pojęcia jak pomóc swoim dzieciom. To właśnie dla takich osób jak oni stworzyliśmy naszą pracownię diagnozy i terapii dziecka w Lublinie.

Profesjonalne leczenie niedojrzałości neuromotorycznej – zaufaj poradni z Lublina!

W naszej pracowni zapewniamy fachową pomoc terapeuty neurorozwoju oraz pedagoga dziecięcego. Dzięki temu możemy zaoferować kompleksowe wsparcie w leczeniu m.in. nadpobudliwości psychoruchowej czy zaburzeń mowy u dzieci. Specjalizujemy się m.in. w przeprowadzaniu aktywnych treningów słuchowych (Neuroflow), integracji sensorycznej, bilateralnej integracji a także terapii ręki, terapii taktylnej, treningów umiejętności społecznych. Umożliwiamy również zajęcia z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym i autyzmem. Serdecznie zapraszamy do naszej pracowni mieszkańców Lublina oraz okolicznych miejscowości.

Neuroflow ® AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY  

To pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń.

Neuroflow jest terapią usprawniającą procesy komunikowania i uczenia się dziecka. Jest jedną z nielicznych terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego, opartą na najnowszych osiągnięciach naukowych z tej dziedziny.

Terapia dostosowana jest do wymagań i wieku dziecka (od wieku przedszkolnego do młodzieży). Sesje odbywają się online w domu dziecka pod nadzorem rodziców albo w poradni z terapeutą.

Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne.

Dla kogo jest przeznaczony?

Rodzice i nauczyciele obserwują dzieci, które w ich ocenie zachowują się tak, jakby miały problemy ze słyszeniem. Podstawowe badania często nie wykrywają żadnych zaburzeń, a mimo to dzieci mają trudności z koncentracją uwagi słuchowej i rozumieniem tego co się do nich mówi, szczególnie w hałasie.

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

 • w skupieniu uwagi
 • w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych
 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi
 • często sprawia wrażenie nieobecnego
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy

Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI, ADHD, autyzmem to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.

Diagnoza:

             Po przeprowadzeniu diagnozy, zespół APD Medical na podstawie danych z ankiety i wyników badań słuchu zaproponuje indywidualnie dopasowany dla Państwa dziecka zestaw ćwiczeń. Ćwiczenia oparte są na konkretnym materiale językowym.

Terapia podzielona jest na trzy etapy, każdy trwający około 8 tygodni.

Drugi i trzeci etap treningu słuchowego poprzedzony jest wizytą kontrolną,
na podstawie, której przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny.

Jeśli w trakcie badania diagnosta stwierdzi u dziecka zaburzenia świadomości fonologicznej, włączony zostanie moduł fonologiczny w Aktywnym Treningu Słuchowym Neuroflow.

Łącznie w każdym etapie terapii zaplanowanych jest 24 sesji, każda z nich trwa
ok. 20-25 min.  Sesje terapeutyczne odbywają się 3 razy w tygodniu (jedna z sesji powinna przypaść na weekend), w domu, pod nadzorem jednego z rodziców lub opiekunów. Wybór dnia i godziny jest dowolny.

Terapia prowadzona jest online.  Do rozpoczęcia terapii słuchowej Neuroflow
w domu potrzebny jest podstawowy sprzęt komputerowy: komputer stacjonarny
lub laptop, słuchawki stereofoniczne i dostęp do internetu.
Szczegółowe wymagania techniczne dostępne są na stronie http://www.neuroflow.pl

 

Korzyści terapii Neuroflow

Dobry słuch jest podstawą efektywnego komunikowania się i uczenia.

Nawet przy prawidłowej czułości słuchu zaburzenia uwagi słuchowej, problemy ze słyszeniem w hałasie, problemy z różnicowaniem dźwięków mowy oraz słaba pamięć słuchowa mogą powodować trudności w uczeniu się i wpływać negatywnie na rozwój dziecka.

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow® usprawnia:

 • różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych
 • utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela szczególnie w szumie i hałasie
 • podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób lub gdy należy słuchać nauczyciela
  i jednocześnie robić notatki
 • wydłuża pamięci słuchową
 • rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka (prozodię)

W efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

Bardzo często po zakończeniu terapii Neuroflow obserwowane są u dziecka inne korzystne zmiany takie jak:

 • poprawa pewności siebie
 • wzrost samooceny
 • obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań
 • poprawa komunikacji z rówieśnikami, polepszenie relacji społecznych
Facebook
Facebook
Facebook