Adres:20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 108/34
Telefon: +48 509 394 264

Skuteczna terapia dysfunkcji rozwojowych – pracownia w Lublinie zaprasza!

Opóźniony rozwój mowy, problemy z koordynacją ruchową, zachowania agresywne czy trudności w nauce, to tylko przykłady przypadłości, które coraz częściej obserwowane są u najmłodszych. Dla wielu z nich stanowią one barierę nie do przejścia w kontaktach z rówieśnikami bądź normalnym funkcjonowaniu w szkolnej codzienności. Dysfunkcje te to także powód do trosk sporej części rodziców, którzy nie mają pojęcia jak pomóc swoim dzieciom. To właśnie dla takich osób jak oni stworzyliśmy naszą pracownię diagnozy i terapii dziecka w Lublinie.

Profesjonalne leczenie niedojrzałości neuromotorycznej – zaufaj poradni z Lublina!

W naszej pracowni zapewniamy fachową pomoc terapeuty neurorozwoju oraz pedagoga dziecięcego. Dzięki temu możemy zaoferować kompleksowe wsparcie w leczeniu m.in. nadpobudliwości psychoruchowej czy zaburzeń mowy u dzieci. Specjalizujemy się m.in. w przeprowadzaniu aktywnych treningów słuchowych (Neuroflow), integracji sensorycznej, bilateralnej integracji a także terapii ręki, terapii taktylnej, treningów umiejętności społecznych. Umożliwiamy również zajęcia z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym i autyzmem. Serdecznie zapraszamy do naszej pracowni mieszkańców Lublina oraz okolicznych miejscowości.

Na czym polega Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow®

Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny. Sesje treningowe oparte są na aktywnej stymulacji zmysłowej, angażującej uwagę dziecka. Program terapeutyczny zawiera bogaty, dostosowany dla różnych grup wiekowych materiał słowny. Po wysłuchaniu opowiadania, baśni czy wiersza – dzieci odpowiadają na pytania związane z wysłuchanym tekstem. Pytania te mobilizują je do uważnego słuchania, zapamiętania treści. Sprawdzają rozumienie słuchanego tekstu, uważność i pamięć krótkotrwałą. Praca dziecka, powoduje powstanie zmian w drogach nerwowych i jest to tzw. zjawisko neuroplastyczności mózgu.

Należy pamiętać, że skuteczny trening słuchowy – to taki trening, który mobilizuje dziecko do pracy oraz bierze w nim czynny, a nie bierny udział.

            Na podstawie prowadzonych badań nawet krótkotrwały trening słuchowy w istotny sposób poprawia zdolności rozumienia mowy w szumie i ogólny rozwój dzieci. Dowodem tego są przeprowadzone w naszym kraju badania w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach w ramach projektu „Akademia Kariery” (2014-2015). Badaniem zostały objęte dzieci od 4 r.ż., u których zaobserwowano deficyty rozwojowe oraz trudności adaptacyjne w ich środowisku wychowawczym. U części dzieci zdiagnozowano trudności rozumienia mowy w szumie, a następnie poddano je treningowi słuchowemu, który trwał od 7 do 22 tygodni. Podczas treningu wykonywano ćwiczenia rozumienia mowy w szumie z użyciem różnego rodzaju bodźców werbalnych, takich jak słowa, zdania, zagadki, bajki czy wiersze. Dzieci przechodziły trening bardzo aktywnie. Ćwiczenia mobilizowały do uważnego słuchania, zapamiętywania treści i udzielania odpowiedzi na pytania.

Wyniki testu badającego postępy dzieci po zastosowaniu treningu słuchowego, były statystycznie istotne, czyli pozytywne, jeżeli chodzi o zdobyte umiejętności. Dzieci – nawet po krótkim treningu – lepiej radziły sobie z rozumieniem mowy, słów i zdań, zakłócanych szumem czy hałasem. Wyniki testu uległy znacznej poprawie w całej grupie badawczej.

 

Facebook
Facebook
Facebook