Adres:20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 108/34
Telefon: +48 509 394 264

Skuteczna terapia dysfunkcji rozwojowych – pracownia w Lublinie zaprasza!

Opóźniony rozwój mowy, problemy z koordynacją ruchową, zachowania agresywne czy trudności w nauce, to tylko przykłady przypadłości, które coraz częściej obserwowane są u najmłodszych. Dla wielu z nich stanowią one barierę nie do przejścia w kontaktach z rówieśnikami bądź normalnym funkcjonowaniu w szkolnej codzienności. Dysfunkcje te to także powód do trosk sporej części rodziców, którzy nie mają pojęcia jak pomóc swoim dzieciom. To właśnie dla takich osób jak oni stworzyliśmy naszą pracownię diagnozy i terapii dziecka w Lublinie.

Profesjonalne leczenie niedojrzałości neuromotorycznej – zaufaj poradni z Lublina!

W naszej pracowni zapewniamy fachową pomoc terapeuty neurorozwoju oraz pedagoga dziecięcego. Dzięki temu możemy zaoferować kompleksowe wsparcie w leczeniu m.in. nadpobudliwości psychoruchowej czy zaburzeń mowy u dzieci. Specjalizujemy się m.in. w przeprowadzaniu aktywnych treningów słuchowych (Neuroflow), integracji sensorycznej, bilateralnej integracji a także terapii ręki, terapii taktylnej, treningów umiejętności społecznych. Umożliwiamy również zajęcia z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym i autyzmem. Serdecznie zapraszamy do naszej pracowni mieszkańców Lublina oraz okolicznych miejscowości.

Integracja Sensoryczna

W trakcie tych zajęć wspomagany jest rozwój dziecka poprzez wspólną, „naukową zabawę”. Dzieje się to za przyczyną różnorodnych aktywności, zaplanowanych w taki sposób, aby dostarczały kontrolowanej ilości odpowiednich bodźców i prowadziły do poprawy przetwarzania sensorycznego informacji, które dziecko odbiera poprzez swoje zmysły z ciała i otoczenia. Efektem poprawy procesów przetwarzania sensorycznego są poprawiające się reakcje adaptacyjne, obserwowane w sferze motoryki, mowy, emocji, w uczeniu się i zachowaniu oraz integracja sensoryczna, czyli zdolność integrowania tychże bodźców.

Rozwój i uczenie się na każdym etapie naszego życia zachodzi dzięki bodźcom, które docierają do naszego mózgu poprzez układy zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, czucia głębokiego – priopriocepcji, zmysłu równowagi – przedsionkowego oraz smaku i węchu. Nasza każda aktywność, uczucia i myśli pojawiają się wyłącznie jako wynik skomplikowanego funkcjonowania mózgu. W mózgu także zachodzi aktywny proces uczenia się, który trwa nieustannie przez całe nasze życie.

Objawy:

Najczęściej występującymi objawami, które potencjalnie mogą wskazywać na zaburzenia przetwarzania bodźców zmysłowych są:

  • nadwrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe
  • zbyt mała wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe
  • zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności
  • opóźnienie w rozwoju zdolności ruchowych dużej i małej motoryki oraz problemy z koordynacją
  • opóźnienie w rozwoju mowy lub zdolności komunikacyjnych
  • problemy z nauką szkolną
  • niska samoocena
  • kłopoty z organizacją
  • kłopoty z zachowaniem

 

Diagnoza i terapia:

Diagnoza opiera się na wywiadzie dotyczącym rozwoju oraz funkcjonowania dziecka, klinicznej obserwacji funkcji neurofizjologicznych i standaryzowanych testach SI. Czas badania zależy od współpracy dziecka w trakcie diagnozy i jego wieku. W przypadku dzieci młodszych i z problemami złożonymi konieczna jest obserwacja spontanicznej aktywności dziecka.

Analiza wyników i wnioski diagnostyczne po omówieniu z rodzicami, stanowią podstawę dalszej pracy z dzieckiem. Zarówno drobne, jak i poważne deficyty w jednym lub więcej z percepcyjnych układów zmysłowych mogą wpływać dezorganizująco na zabawę, naukę szkolną, zdolności ruchowe, samoobsługę i zachowanie dziecka.

 

 

Facebook
Facebook
Facebook