Adres:20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 108/34
Telefon: +48 509 394 264

Integracja Sensoryczna

W trakcie tych zajęć wspomagany jest rozwój dziecka poprzez wspólną, „naukową zabawę”. Dzieje się to za przyczyną różnorodnych aktywności, zaplanowanych w taki sposób, aby dostarczały kontrolowanej ilości odpowiednich bodźców i prowadziły do poprawy przetwarzania sensorycznego informacji, które dziecko odbiera poprzez swoje zmysły z ciała i otoczenia. Efektem poprawy procesów przetwarzania sensorycznego są poprawiające się reakcje adaptacyjne, obserwowane w sferze motoryki, mowy, emocji, w uczeniu się i zachowaniu oraz integracja sensoryczna, czyli zdolność integrowania tychże bodźców.

Rozwój i uczenie się na każdym etapie naszego życia zachodzi dzięki bodźcom, które docierają do naszego mózgu poprzez układy zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, czucia głębokiego – priopriocepcji, zmysłu równowagi – przedsionkowego oraz smaku i węchu. Nasza każda aktywność, uczucia i myśli pojawiają się wyłącznie jako wynik skomplikowanego funkcjonowania mózgu. W mózgu także zachodzi aktywny proces uczenia się, który trwa nieustannie przez całe nasze życie.

Objawy:

Najczęściej występującymi objawami, które potencjalnie mogą wskazywać na zaburzenia przetwarzania bodźców zmysłowych są:

  • nadwrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe
  • zbyt mała wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe
  • zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności
  • opóźnienie w rozwoju zdolności ruchowych dużej i małej motoryki oraz problemy z koordynacją
  • opóźnienie w rozwoju mowy lub zdolności komunikacyjnych
  • problemy z nauką szkolną
  • niska samoocena
  • kłopoty z organizacją
  • kłopoty z zachowaniem

 

Diagnoza i terapia:

Diagnoza opiera się na wywiadzie dotyczącym rozwoju oraz funkcjonowania dziecka, klinicznej obserwacji funkcji neurofizjologicznych i standaryzowanych testach SI. Czas badania zależy od współpracy dziecka w trakcie diagnozy i jego wieku. W przypadku dzieci młodszych i z problemami złożonymi konieczna jest obserwacja spontanicznej aktywności dziecka.

Analiza wyników i wnioski diagnostyczne po omówieniu z rodzicami, stanowią podstawę dalszej pracy z dzieckiem. Zarówno drobne, jak i poważne deficyty w jednym lub więcej z percepcyjnych układów zmysłowych mogą wpływać dezorganizująco na zabawę, naukę szkolną, zdolności ruchowe, samoobsługę i zachowanie dziecka.

 

 

Facebook
Facebook
Facebook