Adres:20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 108/34
Telefon: +48 509 394 264

Skuteczna terapia dysfunkcji rozwojowych – pracownia w Lublinie zaprasza!

Opóźniony rozwój mowy, problemy z koordynacją ruchową, zachowania agresywne czy trudności w nauce, to tylko przykłady przypadłości, które coraz częściej obserwowane są u najmłodszych. Dla wielu z nich stanowią one barierę nie do przejścia w kontaktach z rówieśnikami bądź normalnym funkcjonowaniu w szkolnej codzienności. Dysfunkcje te to także powód do trosk sporej części rodziców, którzy nie mają pojęcia jak pomóc swoim dzieciom. To właśnie dla takich osób jak oni stworzyliśmy naszą pracownię diagnozy i terapii dziecka w Lublinie.

Profesjonalne leczenie niedojrzałości neuromotorycznej – zaufaj poradni z Lublina!

W naszej pracowni zapewniamy fachową pomoc terapeuty neurorozwoju oraz pedagoga dziecięcego. Dzięki temu możemy zaoferować kompleksowe wsparcie w leczeniu m.in. nadpobudliwości psychoruchowej czy zaburzeń mowy u dzieci. Specjalizujemy się m.in. w przeprowadzaniu aktywnych treningów słuchowych (Neuroflow), integracji sensorycznej, bilateralnej integracji a także terapii ręki, terapii taktylnej, treningów umiejętności społecznych. Umożliwiamy również zajęcia z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym i autyzmem. Serdecznie zapraszamy do naszej pracowni mieszkańców Lublina oraz okolicznych miejscowości.

INPP

*oferta pracy z dziećmi i młodzieżą metodą INPP aktualna będzie od czerwca 2019 roku

Metoda INPP przeznaczona jest dla osób, u których stwierdza się Niedojrzałość Neuromotoryczną (NMI), czyli nagromadzenie przetrwałych odruchów pierwotnych powyżej 6.-12. miesiąca życia, bądź występowanie niedojrzałych odruchów posturalnych powyżej 3, 5 lat.

Niezintegrowane odruchy wpływają na motorykę małą i dużą, koordynację, postawę, równowagę, świadomość ciała, wrażliwość na dotyk, ruchy gałek ocznych, świadomość przestrzenną.

Badania pokazują, że Niedojrzałość Neuromotoryczna jest jedną z przyczyn specyficznych trudności w uczeniu się i niedojrzałego zachowania (Fiorentino 1970, Bobath & Bobath 1975, Ayres 1972/3, Bender 1976, Blythe, McGlown 1979, Goddard 1994/96, Wilkinson 1994,Goddard Blythe 1998).

Program Integracji Odruchów został opracowany w Instytucie Psychologii Neurofizjologicznej INPP, w Wielkiej Brytanii, pod kierownictwem dr Peter Blythe i Sally Goddard – Blythe. Jest to metoda terapeutyczna, opierająca się na naturalnych wzorcach ruchowych, które wykonuje prawidłowo rozwijające się dziecko podczas 1 roku życia.

Ćwiczenia są celową i ukierunkowaną aktywnością ruchową, która ma doprowadzić do integracji odruchów, a tym samym normalizacji w obrębie motoryki małej i dużej, koordynacji, postawy, równowagi, świadomości ciała, wrażliwości na dotyk, ruchów gałek ocznych, świadomości przestrzennej i napięcia mięśniowego.

Usprawnienie w tych obszarach poprawia funkcjonowanie poznawcze, a tym samym tworzy fundament dla naturalnego rozwoju. Terapia skierowana jest głównie do dzieci z dysleksją, autyzmem, zaburzeniami sfery emocjonalnej i społecznej, ADHD, ADD, z zaburzoną odruchowością. Połączenie metody INPP z pracą nad percepcją i procesami poznawczymi, znacząco przyspiesza efekty oddziaływań psycho-pedagogicznych.

 

Wskazania do podjęcia diagnostyki i terapii INPP

Metoda INPP kierowana jest do dzieci z:

 • Dysleksją – dysgrafią – dysortografią – dyspraksją
 • Zaburzeniami koncentracji uwagi – nadpobudliwością w tym z ADHD
 • Zespołem Aspergera
 • Zaburzeniami koordynacji
 • Dysfunkcjami ruchowymi i percepcyjnymi
 • Opóźnionym rozwojem mowy
 • Nadwrażliwością emocjonalną
 • Podwyższonym działaniem stresu (przetrwały odruch Moro)
 • Z trudnościami z trzymaniem moczu (odruch Galant)

 

Symptomy występowania Niedojrzałości Neuromotorycznej (NMI)

 • W czasie pisania przybiera dziwne pozycje
 • Dziwacznie trzyma długopis
 • Stale gubi się w przepisywaniu z tablicy
 • Ma dysgraficzne pismo
 • Ma trudności w prawidłowym rysowaniu podstawowych figur geometrycznych
 • Łatwo się dekoncentruje
 • Nie potrafi powstrzymać się od mówienia
 • Zagryza ołówki, sznureczki, paznokcie
 • Ma trudności z czytaniem i pisaniem
 • Odwraca i przestawia litery, cyfry i słowa (powyżej 8 roku życia)
 • Nie rozróżnia lewej i prawej strony – strzałka w lewo w prawo
 • Ma trudności z odczytem godzin na zegarze
 • Ma chorobę lokomocyjną
 • Ma lęk przestrzeni
 • Ma trudności z utrzymaniem równowagi deska do balansowania
 • Ma problem z nauką pływania, łapaniem piłki
 • „Pisze ustami, mówi rękoma” – głoskuje i literuje
 • Nie potrafił nauczyć się nazw miesięcy
 • Ma trudności w nauce gramatyki i ortografii
 • Ma trudności w czynnościach manualnych
 • Ma problemy z przetwarzaniem słuchowym
 • Ma problem z prawidłową pracą oczu, przysłania jedno oko włosami lub ręką
 • Je niechlujnie

Dodatkowymi wskazaniami do diagnozy i terapii INPP są trudności okołoporodowe, problemy z karmieniem, opóźnienia rozwoju mowy, brak raczkowania, turlania, pełzania, przyspieszone chodzenie lub znaczne jego opóźnienie, alergie, długotrwałe moczenie nocne, nadwrażliwości w obrębie różnych zmysłów, niewłaściwe napięcie mięśniowe.

 

Cele i efekty integracji odruchów metodą INPP

Program terapii INPP poprzez zintegrowanie prymitywnych odruchów i wywołanie pojawienia się odruchów posturalnych wpływa na wiele sfer rozwoju pacjenta.

Do pozytywnych skutków terapii należy normalizacja w obrębie motoryki małej i dużej, koordynacji, postawy, równowagi, świadomości ciała, wrażliwości na dotyk, ruchów gałek ocznych, świadomości przestrzennej, koncentracji i napięcia mięśniowego. Usprawnienie w tych obszarach poprawia funkcjonowanie poznawcze, a tym samym tworzy fundament dla naturalnego rozwoju.

 

Facebook
Facebook
Facebook