Adres:20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 108/34
Telefon: +48 509 394 264

Skuteczna terapia dysfunkcji rozwojowych – pracownia w Lublinie zaprasza!

Opóźniony rozwój mowy, problemy z koordynacją ruchową, zachowania agresywne czy trudności w nauce, to tylko przykłady przypadłości, które coraz częściej obserwowane są u najmłodszych. Dla wielu z nich stanowią one barierę nie do przejścia w kontaktach z rówieśnikami bądź normalnym funkcjonowaniu w szkolnej codzienności. Dysfunkcje te to także powód do trosk sporej części rodziców, którzy nie mają pojęcia jak pomóc swoim dzieciom. To właśnie dla takich osób jak oni stworzyliśmy naszą pracownię diagnozy i terapii dziecka w Lublinie.

Profesjonalne leczenie niedojrzałości neuromotorycznej – zaufaj poradni z Lublina!

W naszej pracowni zapewniamy fachową pomoc terapeuty neurorozwoju oraz pedagoga dziecięcego. Dzięki temu możemy zaoferować kompleksowe wsparcie w leczeniu m.in. nadpobudliwości psychoruchowej czy zaburzeń mowy u dzieci. Specjalizujemy się m.in. w przeprowadzaniu aktywnych treningów słuchowych (Neuroflow), integracji sensorycznej, bilateralnej integracji a także terapii ręki, terapii taktylnej, treningów umiejętności społecznych. Umożliwiamy również zajęcia z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym i autyzmem. Serdecznie zapraszamy do naszej pracowni mieszkańców Lublina oraz okolicznych miejscowości.

Artykuły

Współautor artykułu do książki Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Teoria i praktyka pt. Zasady tworzenia przyjaznego środowiska sensorycznego dla osób z autyzmem. GWP, Sopot 2017

Zaburzenia sensorycznej integracji u dziecka z Zespołem Aspergera. WFW, Warszawa 2013

Praca z dzieckiem agresywnym, „Edukacja i Dialog” 3/2008 (196)

Postawy Rodzicielskie Wobec Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, „Edukacja i Dialog” 11/2008 (202)

 Ku Dorosłości” (program nauczania dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym na II etapie edukacyjnym), „Rewalidacja 2(30)/2011”

 

 

Facebook
Facebook
Facebook